mulliken

Table 623. Implementation level

TypeStatus
CML extraction template

Total implementation

HTML5 representation

Total implementation


Table attributesTable. Template attributes

AttributeValue
source MOLCAS log
idmulliken
nameMulliken section
pattern\s*Mulliken\s(spin\s)?population\sAnalysis.*
pattern2\s*Mulliken\scharges\sper\scenter\sand\sbasis\sfunction\stype.*
pattern3\s*Mulliken\scharges\sper\scentre\sand\sbasis\sfunction\stype\s*
endPattern\s*Total.*[a-zA-Z].*$.*$\s*((?!Total).)*
endPattern2\s*\-\-\s*
endOffset1
repeat*
xml:basemodules/mulliken/mulliken.xml


Comment. 

	 Mulliken spin population Analysis for root number: 1
   ---------------------------------------------------
      
   
   Mulliken spin population per center and basis function type
   ---------------------------------------------------
 
        NI   O1   O2   O3   N1   N2   N3   N4   H1   H2   H3   H4 
   1s   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0008 0.0001 0.0001
   2s   0.0000 0.0039 0.0004 0.0004 0.0016 0.0076 0.0023 0.0038 -0.0001 -0.0001 -0.0001 0.0000
   2px  0.0000 0.0000 0.0006 0.0009 0.0053 0.0102 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	
	 ...
	 Total electronic spin=  2.000000
	

Comment. 

	 Mulliken population Analysis for root number: 1
   -----------------------------------------------
 
 
   Mulliken charges per center and basis function type
   ---------------------------------------------------
	
        NI   O1   O2   O3   N1   N2   N3   N4   H1   H2   H3   H4 
   1s   2.0000 1.9999 1.9999 1.9999 1.9995 1.9997 1.9994 1.9995 0.4561 0.4383 0.4917 0.4675
   2s   2.0000 1.7951 1.7842 1.7536 1.5053 1.6854 1.4693 1.5481 0.1113 0.0864 0.1101 0.0884
   2px  2.0000 1.3616 1.9376 1.9929 1.7571 1.5823 1.2592 1.2697 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
   2pz  2.0000 2.0015 1.3465 1.3185 1.2384 1.2549 1.7401 1.6762 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
   2py  2.0000 1.7052 1.7718 1.7470 1.2960 1.3519 1.2639 1.2803 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
   3s   1.9995 -0.0248 -0.0138 -0.0137 -0.0224 -0.0252 -0.0178 -0.0191 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
   3px  1.9987 -0.0217 -0.0019 -0.0024 0.0130 0.0167 -0.0034 0.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
   ...
   Total electronic charge=  96.000000
 
   Total      charge=  2.000000