Gaussian log

Modules captured from output file. If there are capturing templates defined from external files, they will appear at the bottom of this list.

Table of Contents

entering
l1
l1.legal
l1.citation
l1.end
l1.version
l1.options
l101.title
l1.keywords
l1.control
l101
l101.title
l101.qmmm
l101.zmatvariables
l101.zmat
l101.zmata
l101.zmat2
l101.redundantcoords
l101.isotope
l101.isotope2
l101.modredundant
l601.anisospin
l601.popanal
l4601.occupied
l4601.virtual
l601.alphabetaeigen
l601.orbital.openshell
l601.orbital.closedshell
l601.condensed
mulliken
l601.mullikenspin
multipole
l601.state
l601.grossorbpop
l601.polariz
l601.nonmr
l601.fermi
l601.kinetic
link1a
l1.keywords
l1.control
l101.title
l101.redundantcoords
l101.zmata
l103
l103.catchall
l103.trust
l103.init
l103.localminsaddle
l103.deltas
l103.itemconverge
rfo
l103.optimizedparam
preddelta
l103.catchall
l120
l120a
l202
l202.orient
l202.distmat
l202.stoich
l202.rotconst
l301
l301.basis
l301.basis2
l301.dispersion
l301.pcm.nonstandard
l301.pcm.standard
l302
l302.basis
l302.basis2
l303.basis
l401
l401.orbsym
l4601.occupied
l4601.virtual
l601.state
l401.alphabeta
l4601.occupied
l4601.virtual
l405
l502
l502.cycle
l502.footer
l502.pcm
l502.footer2
l701
l702
l703
l716
l716.dipole
l716.polarizability
l716.secondderiv
l716.forceconstants
l716.forcematrix
lowfreq
l716.diagvib
l716.freq.chunkx
l716.forces
l716.zeropoint
l716.freq.chunkx
l716.thermochemistry
l716.thermochemistry.temperature
l716.thermochemistry.mass
l716.thermochemistry.moi
l716.thermochemistry.top
l716.thermochemistry.rotsymnum
l716.thermochemistry.rottemp
l716.thermochemistry.rotconsts
l716.thermochemistry.zpe
l716.thermochemistry.vibtemp
l716.thermoprops
l716.irspectrum
l801
l804_l906
l913
l914
l914_excitations
l1101
l1102
l1110
l1002.minotr
l122
l9999.final
l9999.archive
l9999.punched
jobcpu
link.enter
leave